"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: Dec 12, 2015 3:27:34 AM

"Бирге окуйбуз" долбоорунун негизинде

4а-класста шар окуу кондүмдөрүнө үйрөтүү, окуп

түшүнүүсүн айтып берүү, жаңырык окуу боюнча ачык

сабак өтүлдү. Сабакка ата-энелер да катышып,

балдарынын билимдерине ыраазы болуп кетишти.