"Бирге окуйбуз" "Жомоктор дүйнөсүндө" ата-эне жана бала

Дата публикации: Dec 12, 2015 3:21:26 AM

"Бирге окуйбуз" долбоорунун негизинде мектепте

1-класстын окуучулары ата-энелер менен бирдикте

"Жомоктор дүйнөсүндө" темасында сабак-конкурс

өткөрүштү. Сабакта ата-энелер балдары менен окуган

жомоктору боюнча суроо-жооп, апа-бала диалогу,

жомоктон инценировка тапшырмаларын аткарышты.

Эң жакшы катышкан окуучулар грамоталар менен

сыйланышты.