Бүткүл дүйнөлүк китеп окуу күнү

Дата публикации: Dec 12, 2015 3:28:33 AM

Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз

Айтматовдун туулган күнүнө жана Бүткүл дүйнөлүк

китеп окуу күнүнө карата мектепте иш чаралар

өткөрүлүп жатат. Кыргыз тил,адабият

мугалими Асангазиева Жаркын 5-класста "Бугу эне"

(Ч.Айтматовдун "Ак кеме" повестинен) темасында

сабак-сахна өттү.