Жолдо жүрүү эрежелери

Дата публикации: Mar 15, 2016 4:44:15 PM

Мектепте башталгыч класстар, 4-5-6-класстар

арасында жолдо жүрүү эрежелери боюнча

"Жолдо сак бол, эрежеге так бол!" темасында

иш чара өтүлдү.

Жогорку класстарда Милициянын жаш

достору (ЮДМ) отряды түзүлүп, окуучулар

арасында жолдо,көчөдө,мектепте өзүн алып

жүрүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат.

Айылда ветеран милиционер менен

жолугушуу өткөрүлүп, ал окуучулар менен

өзүнүн иши жөнүндө маектешти.