Жыйынтыктоо аттестациясы

Дата публикации: May 18, 2015 6:9:49 AM

Өрнөк орто мектебинде 9-11-класстардын

жыйынтыктоо аттестациясы 2-20-июнга чейин

өткөрүлдү.