"Зордук зомбулуксуз мектеп"

Дата публикации: Jan 22, 2016 5:30:23 AM

2016-жылдын 10-январында мектепте

мугалимдер арасында "Зордук зомбулуксуз

мектеп" темасында түшүндүрүү иштери

жүргүзүлүп, атайын чогулуш өтүлдү.