"Илим,техника жана өндүрүш" жумалыгы

Дата публикации: Feb 19, 2016 5:17:54 AM

Өрнөк орто мектебинде 2016-жылдын

8-февралынан 12-февралына чейин

"Илим,техника жана өндүрүш" жумалыгы

өткөрүлдү. Жумалыкта балдардын колу

менен жасалган кыймылга келүүчү буюмдар,

кол өнөрчүлүк, жөнөкөй материалдардан ойлоп

тапкычтык менен жасалган буюмдар

көрсөтүлүп, жакталды.