Манас таануу

Дата публикации: Mar 17, 2016 3:23:15 PM

Мектепте "Манас таануу" боюнча

манасчы,дастанчы,жамакчылар, "Манас" эпосу

боюнча сүрөттөр конкурсу болуп өттү.

Окуучулар арасында эң жакшы

манасчы,дастанчы,жамакчылар тандалып,

грамоталар менен сыйланышты.