Мектеп олимпиадасы

Дата публикации: Dec 26, 2015 3:10:40 PM

Мектеп ичинде 9-11-класстар арасында

предметтик олимпиадалар өткөрүлүп, зоналдык

олимпиадага катышууга балдар тандалып алынды.