Мектеп турмушу

Дата публикации: Nov 04, 2015 1:37:1 PM

Мектепте окуучулардын билим сапатын көтөрүү үчүн,

кызыгуусун арттыруу үчүн ,балдардын талантын ар

тараптан өнүктүрүү үчүн, спорт оюндарына шыктандыруу

үчүн көп иш чаралар өтүлүп турат.

Балдар билим алуу менен бирдикте бош убактыларын туура

пайдаланууда.