Окуучунун портфолиосу

Дата публикации: Dec 04, 2015 7:30:51 AM

Ар бир окуучунун өздүк портфолиосунда

окуучулардын ишмердүүлүгү сакталат.

Ар бир баланын чыгармачылыгы, өзү жөнүндө

маалымат, сүрөттөр тиркелип турат.