Орнок мектеби электрондук мектеп

Дата публикации: May 18, 2015 6:6:29 AM

Орнок орто мектебинен 4 мугалим электрондук мектеп

боюнча мектептин сайтын иштеп чыгууга аракет жасап

жатышат.Сайтка мектептин бардык документери, иш

кагаздары жуктолот. Бугун мектепте Твиттер

иштеп баштады .Мектепте ар бир мугалим өздүк почтасын

ачып,почта аркылуу документтерин жөнөтүп турушат.