Пушкинская неделя "Пушкин-солнце русской поэзии"

Дата публикации: Mar 18, 2016 3:42:34 PM

Февралдын 3чү жумасы орус адабияты боюнча

Пушкиндин жумалыгына арналды. "Пушкин-солнце

русской поэзии" жумалыгында улуу орус

адабиятчысы А.С.Пушкиндин өмүрү

чыгармачылыгы боюнча сынак-конкурс өтүлдү.

Сынак-конкурста дубал газеталар, сүрөттөр, көркөм

окуу, рефераттар, буклеттер, кроссворддор,

чыгармаларынан үзүндүлөр көрсөтүлүп, эң жакшы

аткаргандар грамоталарга ээ болушту