Тарбиялык сааттар

Дата публикации: Dec 24, 2015 3:32:48 AM

"Бүткүл дүйнөлүк китеп окуу" күнүнө карата

6-класстын класс жетекчиси

Г.Сатыбалдиева "Китеп менин жан досум"

темасында ата-энелер менен бирдикте ачык

тарбиялык саат өтүлдү.Сабакта ата-энелер балдары

менен бирдикте тапшырмаларды аткарып,суроолорго

жооп берип жатышты. 8а-класстын класс жетекчиси

А.Абдрахманова классы менен "Китеп окубагандын

жан дүйнөсү түркөй" темасында ачык тарбиялык саат

өтүп, китеп окуунун маанилүүлүгү, азыркы убакта

китеп окуу боюнча көйгөйлөр тууралуу маек болду.