Тарбия саат "Тамеки чегүү- өлүмгө карай жол"

Дата публикации: Dec 12, 2015 3:26:44 AM

Ачык эшиктер күнүнө карата 9-класста

ата-энелердин катышуусу менен "Тамеки чегүү -

өлүмгө карай жол" темасында тарбиялык саат

өткөрүлдү. Тарбиялык саатта ата-энелер да активдүү

катышып, суроолорго жооп берип, ар кандай

шарттарда кандай мамиле кылуу керектиги жөнүндө

дискуссияга катышып отурушту.