Электрондук мектеп

Дата публикации: Mar 30, 2016 3:53:48 PM

Өрнөк орто мектеби электрондук мектеп.

Мектепте бардык мугалимдер жеке ноутбук жана

компьютерлер менен камсыздалган. Учурдун

талабына жараша заманбап технология менен

иштөө,интернет түйүнүн колдоно билүү,аны

сабактарында пайдалана билүү үчүн мектеп

ичинде семинар өтүлүп, мугалимдер өз билимин

өркүндөтүүдө