"Энелерге ыр десте" тарбиялык саат

Дата публикации: Mar 18, 2016 4:43:48 PM

Башталгыч класстарда энелердин катышуусу

менен энелерге арналган "Энелерге ыр десте"

майрамдык тарбия сааты өтүлдү.

Сабакта энелер балдарынын өнөрлөрүнө күбө

болуу менен бирге өздөрү да активдүү катышып,

көңүлдөрү ачылды.