"Үй-бүлө","Өспүрүм" рейддери

Дата публикации: Dec 24, 2015 3:30:17 AM

Мектептин соцпедагогу жана тарбия завучу

тарабынан РИСК группасындагы окуучулардын

үйлөрүнө "Үй-бүлө" жана "Өспүрүм" рейддери

жүргүзүлүп, окуучулардын ата-энелери менен

маектешип, жашоо шарттары текшерилди.