480сааттык даярдоо классы

Дата публикации: Nov 17, 2015 4:59:20 PM

Өрнөк орто мектебинде 2015-жылы сентябрь айында

"Наристе" программасынын негизинде 480

сааттык даярдоо класстары ачылды. Даярдоо классына

37 бала кабыл алынды.

Сабактарга ата-энелер да активдүү катышып турушат.