480 СААТТЫК "Наристе" ПРОГРАММАСЫ

Дата публикации: Nov 23, 2015 8:48:46 AM

Мектепте тажрыйба алмашуу, жаш мугалимдерге

усулдук жардам көрсөтүү максатында ачык сабактар

өтүлдү.

480 сааттык "Наристе" программасынын алкагында

иштеп жаткан мугалимдер сабак өтүп, балдардын

өнөрлөрүн тартуулашты.