ЭЛЕКТРОНДУК МЕКТЕП

Орнок орто мектебинен 4 мугалим электрондук мектеп

боюнча мектептин сайтын иштеп чыгууга аракет жасап

жатышат.Сайтка мектептин бардык документери иш

кагаздары жуктолот. Бугун мектепте Твиттер

иштеп .Мектепте ар бир мугалим өздүк почтасын

ачып,почта аркылуу документтерин жөнөтүп турушат.

2015-жылдан баштап Ысык-Көл районунун бардык мектептери электрондук мектеп долбоорунун үстүндө иштеп жатышат.

Электрондук мектеп долбоору бизге абдан көп жаңылыктарды алып

келди.Азыр мектепте 60-70% мугалимдердин персоналдык

компьютерлери бар жана алар компьютерде жакшы иштей алышат.

Интернет булактарын сабактарында колдоно билишет,электрондук почта аркылуу документтерди,отчетторду бере алышат.

Өз билимин жогорулатууда,тажрыйба алмашууда,тажрыйбасын андан ары өнүктүрүүдө бул долбоор көп жардам берип жатат.